Jdi na obsah Jdi na menu
 


ELEKTRONICKÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ PRO ZÁVODĚNÍ.

AIM

Obrazek

 

 MyChron4 je přístroj navržený přímo pro motokáry, tak aby svému uživateli podal co nejvíce užitečných informací během i po dokončení každé jízdy. Přístroj MyChron4 měří tři základní veličiny pro vyhodnocení tréninku. Za prvé otáčky motoru, za druhé až dvě libovolné teploty (výfuku, vody nebo pod svíčkou) a za třetí čas kola s maximálně 5 mezičasy. Výhodou je, že všechna naměřená dat jsou nejen zobrazena na displeji ale i uložena ve vnitřní paměti přístroje o velikosti 1MB a je možné tyto data stáhnou do PC.

Výhodou MyChron4 je funkce automatického zapínání při nastartování motoru, a tím pádem nepříjdete o data z žádného tréninku. MyChron4 je vybaven třemi led diodami, ty vás upozorňují na překročení teploty přes vámi nastavenou hodnotu alarmu. Prostřední velká dioda informuje o překročení kritických otáček motoru, vhodné pro motokáry vybavené převodovou skříní kdy rozsvícením nabádá k přeřazení na vyšší rychlostní stupeň. Dále vám displej během jízdy nabízí aktuální otáčky a teplotu motoru a čas posledního kola. Po aktivování funkce Hold RPM Peak se pod dobu 10 sec zobrazuje maximální hodnota otáček motoru. Pro jízdu za snížené viditelnosti je přístroj MyChron4 vybaven podsvícením displeje.

Po ukončení jízdy vám přístroj MyChron4 nabídne ze své paměti tři nejrychlejší kola s nejnižšími a nejvyššími otáčkami v daném kole a maximální hodnotu sledované teploty. Dále se dozvíte vyrovnanost všech ujetých kol v daném tréninku v přehledném grafu (histogramu). MyChron4 vede záznamy o ujetých motohodinách až na 5 motorech. Při měření mezičasu kola přístroj vypočítá teoretické kolo složené s nejlepších zajetých úseků.

MyChron4 je základním kamenem měřící a záznamové techniky pro závodní účely, na kterém je možné stavět složitější měřící systémy a získat tak více informací o průběhu jízdy Vaší motokáry a tím využít její potenciál a dosahovat tak rychlejších a rychlejších časů. Další rozšiřující moduly jsou např. E box umožňující snímat další teploty, rychlost a přetížení motokáry, polohy volantu, plynového či brzdového pedálu. GPS modul umožňuje mimo jiné sledovat stopu průjezdu jednotlivými zatáčkami. Modul LCU One - Lambda Controller dokáže sledovat okamžitou bohatost směsi.